2014

Advokat_10_2014
Журнал «Адвокат» №10-2014
                          О. О. Федоришин Аналіз судової практики щодо захисту прав позичальників Н. Л. Луців-Шумська Адвокат у кредитних судових справах: упущені можливості Р. Ш. Бабанли До питання нормативного визначення загальних засад призначення покарання Д. В. Іванчулинець Нормативно-фактичні підстави законного представництва в цивільному процесі Л. Л. Тарасенко Докази і доказування у спорах щодо захисту авторських прав О. І. Котляр Принцип…
Advokat_9_2014
Журнал «Адвокат» №9-2014
В. О. Попелюшко Untersuchungshaft: слідчий (попередній) арешт як запобіжний захід у кримінальному процесі ФРН Б. М. Пошва Судова влада в Україні як гарантія міжнародних стандартів захисту прав людини П. П. Андрушко Проблемні питання кримінально-правової кваліфікації притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (закінчення) Предраг Милович Правовий статус почесних консульських установ як суб’єктів недержавного регулювання двосторонніх міжнародних економічних відносин Л. Г. Фалалєєва Система захисту прав людини в інтеграційному правопорядку ЄС: еволюція підходів…
Адвокат_8_2014
Журнал «Адвокат» №8-2014
Лазебний Л. Л.  Від незакінченої конференції до незакінченого з’їзду Гончаренко В. Г. Реформи і реформаторство Андрушко П. П.  Проблемні питання кримінально-правової кваліфікації притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (закінчення) Іваницький С. О.  Кооптація в системі формування органів представницької демократії адвокатури: pro et contra Усатий Г. О.  Особливості визначення суб’єктного складу кримінально-правового конфлікту  Хмелевська Н. В. Спрямування стратегії забезпечення правової допомоги адвокатом на вирішення конфліктних ситуацій Гулик А. Г.  Проблемні питання визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів Сорока Н.…
Адвокат_7_2014
Журнал «Адвокат» №7-2014
Лазебний Л. Л.  Гроші на органи Звернення голови Ради адвокатів міста Києва І . В. Рафальської Андрушко П. П.  Проблемні питання кримінально-правової кваліфікації притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (продовження) Кваша О. О.  Організовані форми співучасті у сучасній Україні Іваницький С. О.  Вибори в адвокатурі: історія, сьогодення, шляхи удосконалення Задоя К. П. Юридичний зміст тимчасового обов’язку (interim obligation) держави, який виникає після підписання міжнародного договору, що передбачає скасування (обмежує застосування) смертної кари Куцевич М. П. Деякі…
Адвокат_6_2014
Журнал «Адвокат» №6-2014
Стратегічне планування діяльності адвоката у кримінальному процесі та посилення принципу змагальності сторін. Круглий стіл у Рівному Андрушко П. П.  Проблемні питання кримінально-правової кваліфікації притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (продовження) Ментух Н. Ф.  Зворотний лізинг: поняття та особливості Войтовський В. С.  Стадії касаційного провадження: теоретичні та практичні аспекти Зеленяк А. С. Процесуальні форми збирання речових доказів у цивільному процесі Маляренко С. М.  Правовий механізм звільнення з посади приватного нотаріуса Айдинян А. В.  Фактична помилка як кримінально-правове…
Адвокат_5_2014
Журнал «Адвокат» №5-2014
Резолюція Першого Міжнародного адвокатського форуму «Шляхи розвитку адвокатури України у Європейському Співтоваристві» місто Київ, 5 липня 2014 р. Андрушко П. П.  Проблемні питання кваліфікації постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови (продовження) Задоя К. П.  Проблеми кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової діяльності з урахуванням змін, передбачених законом України від 21 лютого 2014 р. № 746-VII Захаров О. В.  Обмеження повноважень Виконуючого обов’язки Президента України за Конституцією України Маляренко С.…
Адвокат_4_2014
Журнал «Адвокат» №4-2014
Третя щорічна Міжнародна конференція Чеської асоціації європейських студій Ноцький О. В., Гудзь І. А.  Семантичні помилки законодавця і суду як передвісник рабства, або декілька слів на захист працівника і роботодавця Андрушко П. П.  Проблемні питання кваліфікації постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови Ляш А. О.  Процесуальний статус прокурора на досудовому кримінальному провадженні Кикоть П. В.  Порядок стягнення заборгованості за господарськими угодами за умови заперечення контрагентами факту отримання товару, робіт, послуг Фесенко С.…
Адвокат_3_2014
Журнал «Адвокат» №3-2014
Курдельчук Д. М.  Одеський варіант. Чому з’їзд адвокатів не став знаковою подією  Вільгушинський М. Й. Взаємодія судів зі засобами масової інформації в аспекті інформування громадськості про стан здійснення судочинства Андрушко П. П.  Рішення Верховного Суду України від 14 квітня 2014 р. у справі Ю. В. Тимошенко Задоя К. П.  Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо кримінально-правових обмежень права на свободу вираження поглядів (закінчення) Дякович М. М. Сімейні права та інтереси як…
Адвокат_2_2014
Журнал «Адвокат» №2-2014
Коваль К. П. Вірю в силу розуму. Позачерговий з’їзд має дати відповідь на важливе запитання: чи вважає себе адвокатська спільнота інтелектуальною елітою нації? Гревцова Р. Ю.  Надання медичної допомоги в умовах кризових ситуацій, пов’язаних із застосуванням сили, з позицій міжнародного права та законодавства України (деякі питання) Андрушко П. П.  Перевищення влади або службових повноважень: характеристика складу злочину, передбаченого статтею 365 КК в редакції Закону України від 21 лютого 2014 р. № 746-VII…
Адвокат_1_2014
Журнал «Адвокат» №1-2014
Йовдій Д. В. Найбрутальніше порушення прав адвокатів – ігнорування з боку судів Ноцький О. В.,  Коновалова В. Х. Щодо питання визначення місця проживання дитини з одним із батьків, який проживає за кордоном Андрушко П. П.  Перевищення влади або службових повноважень: проблеми доктринального та правозастосовного тлумачення, форми, розмежування із суміжними складами злочинів (продовження) Гончар В. П. Характер та зміст обов’язків суду із забезпечення відкритості судового засідання Гутник В. В. Деякі аспекти принципу рівності сторін як правової…