Право

Зорислава Ромовська 1
Конституція України: проблеми слова
Зорислава Ромовська, доктор юридичних наук, професор Ну що б, здавалося, слова… Тарас Шевченко Кожна думка потребує сло­­ва. Витончена думка по­­требує такого ж витонченого слова. Закон, а особ­ливо Основний закон держави, має бути поєднанням витонченості думки й слова. Тримаючи у своїх руках Конституцію України мало не щодня, ми звертаємо увагу на основне і не завжди приглядаємося до того, у яку словесну одежу воно вбране. Чи є вона чистою, прозорою, чи не спотворює думку, чи від­повідає канонам…
Лариса Римар
Перетин кордону з дитиною в прийдешні часи безвізу
Лариса Рімар, адвокат (м. Мукачеве) Довгоочікуваний безвізовий режим для громадян України уже став доволі досяжною перспективою. Передчуття свободи пересування країнами Європи спонукає багатьох українців збиратися в поїздки тими краями, доступ до яких раніше був значно ускладнений і фінансово обтяжливий. Зрозуміло, почастішали звернення за консультаціями щодо перетину кордону ЄС в нових умовах, зокрема з дітьми. Адже якщо для повнолітніх просто не буде потрібна віза, то для дітей такої “дорослої” свободи не…
Ольга Іванова 1
Участь у діяльності товариства з обмеженою відповідальністю через представника, який діє за дорученням
Ольга Іванова, адвокат, АО «Першостолична спілка адвокатів» (м. Харків) Ігор Балон, адвокат, АО «Першостолична спілка адвокатів» (м. Харків) Валентина Зубова, аудитор, директор Документальної компанії «Фортеця» (м. Харків) Згідно зі ст. 10 Закону «Про господарські товариства» законодавець не розділяє права учасників товариства на майнові та немайнові, а надає їх перелік, що не є вичерпним Неоднозначне тлумачення ст. 100 ЦК Укра­їни стало приводом виникнення на практиці питання реалізації учасником товариства своїх корпоративних прав. Ст. 100 ЦК…
Зорислава Ромовська 1
Новій судовій владі: задача з багатьма невідомими
Зорислава Ромовська, доктор юридичних наук, професор Нова доба нового прагне слова Максим Рильський 1. Огульно охаяна і зневажена судова влада, діяльність якої осуджували часто ті, хто жодного разу не переступав судовий поріг, буде довго оговтуватися від стресів. Від того, що її покинули не найгірші; від того, що відомих «поганих» замінили невідомими «хорошими»; від того, що новачки в кріслах суддів вчитимуться не тільки на помилках колишніх, а й на своїх власних;…
Зорислава Ромовська 1
Адвокатам – вузлики напам’ять
Зорислава Ромовська, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України 1. «Усе нове – на кінчику адвокатського пера»! Ця теза залишається актуальною. Діяльність адвоката ґрунтується щонайменше на трьох підвалинах: повага до себе, повага до клієнта, повага до суду. Договір про надання правової допомоги – це різновид цивільного (приватного) договору. Адвокат повинен мати на увазі, що за невиконання своїх обов’язків він може понести цивільну відповідальність. 2. Рішення Конституційного Суду України від 2…
dmytro-kuhnyuk
Виключне право адвокатів на представництво в судах: pro et contra
Дмитро Кухнюк, адвокат, кандидат юридичних наук, доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, керуючий партнер адвокатського об’єднання «Мельник, Кухнюк і партнери» «Монополію» адвокатів на представництво в судах, про яку роками дискутували юристи, тепер можна вважати такою, що відбулася. Її уведено Законом про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) (реєстр. № 3524) в редакції від 26 січня 2016 р. (далі – Закон) [1]…
Zerov_2015_2
Фіксація змісту веб-сторінки в мережі Інтернет як елемент здійснення права на захист авторських прав на твори, розміщені в мережі Інтернет
К. О. Зеров, аспірант кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, молодший науковий співробітник НДІ ІВ НАПрН України Право на захист є конституційним правом особи. Відповідно до ч. 1 ст. 20 ЦК України [1] право на захист особа здійснює на свій розсуд. Здійснення права на захист на власний розсуд означає, що правоволоділець має можливість вибору типу поведінки — реалізовувати чи не реалізовувати своє право на захист,…
Костюченко Я. М
Класифікація третіх країн як учасників міжнародних правовідносин з Європейським Союзом
Я. М. Костюченко, кандидат юридичних наук, юрист ТОВ «УКРЕЙНІАН АЕСТЕТІКС» Глобальний розвиток міжнародних економічних, торговельних, інвестиційних та інших правовідносин, що нині супроводжується загостренням міжнародної політичної та економічної ситуації, поширенням інших негативних факторів, зумовлює необхідність в упорядкуванні засад міжнародного співробітництва, приведенні його до певних уніфікованих стандартів та створенні єдиного міжнародного простору. З часів утворення Європейського Союзу (далі – ЄС) як самостійного суб’єкта міжнародних правовідносин, він почав відігравати одну із ключових ролей…
Р. Ю. Кравець, адвокат, керуючий партнер АО "Кравець та партнери"
Деякі проблемні аспекти оцінки складу злочину «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови»
Відповідно до ч. 1 ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Встановлення на конституційному рівні гарантій незалежності та недоторканності суддів є важливою та обов’язковою запорукою належного виконання ними свого професійного обов’язку. З іншого боку, правовий статус судді, закріплений на законодавчому рівні, дає необмежені повноваження суддям при вирішенні судового спору, що можепризводити до суддівського свавілля. Йому мають запобігати механізми контролю за діяльністю суддів, серед яких – можливість притягнення…
О. З. Хотинська-Нор, кандидат юридичних наук, доцент, науковий консультант Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
Право на «суд, встановлений законом» як структурний елемент права на справедливий суд: український контекст
Ратифікація Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція), а разом з нею – визнання юрисдикції Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд; ЄСПЛ) сприяли якісним змінам у механізмі реалізації вітчизняної судової влади. Гнучкість положень Конвенції, обумовлена динамічною практикою ЄСПЛ, яка постійно розвивається і трансформується під впливом новітніх правовідносин та наукової думки, дає змогу виявити диспропорції в національному законодавстві та вжити заходів до їх…