Право

Zerov_2015_2
Фіксація змісту веб-сторінки в мережі Інтернет як елемент здійснення права на захист авторських прав на твори, розміщені в мережі Інтернет
К. О. Зеров, аспірант кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, молодший науковий співробітник НДІ ІВ НАПрН України Право на захист є конституційним правом особи. Відповідно до ч. 1 ст. 20 ЦК України [1] право на захист особа здійснює на свій розсуд. Здійснення права на захист на власний розсуд означає, що правоволоділець має можливість вибору типу поведінки — реалізовувати чи не реалізовувати своє право на захист,…
Костюченко Я. М
Класифікація третіх країн як учасників міжнародних правовідносин з Європейським Союзом
Я. М. Костюченко, кандидат юридичних наук, юрист ТОВ «УКРЕЙНІАН АЕСТЕТІКС» Глобальний розвиток міжнародних економічних, торговельних, інвестиційних та інших правовідносин, що нині супроводжується загостренням міжнародної політичної та економічної ситуації, поширенням інших негативних факторів, зумовлює необхідність в упорядкуванні засад міжнародного співробітництва, приведенні його до певних уніфікованих стандартів та створенні єдиного міжнародного простору. З часів утворення Європейського Союзу (далі – ЄС) як самостійного суб’єкта міжнародних правовідносин, він почав відігравати одну із ключових ролей…
Р. Ю. Кравець, адвокат, керуючий партнер АО "Кравець та партнери"
Деякі проблемні аспекти оцінки складу злочину «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови»
Відповідно до ч. 1 ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Встановлення на конституційному рівні гарантій незалежності та недоторканності суддів є важливою та обов’язковою запорукою належного виконання ними свого професійного обов’язку. З іншого боку, правовий статус судді, закріплений на законодавчому рівні, дає необмежені повноваження суддям при вирішенні судового спору, що можепризводити до суддівського свавілля. Йому мають запобігати механізми контролю за діяльністю суддів, серед яких – можливість притягнення…
О. З. Хотинська-Нор, кандидат юридичних наук, доцент, науковий консультант Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
Право на «суд, встановлений законом» як структурний елемент права на справедливий суд: український контекст
Ратифікація Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція), а разом з нею – визнання юрисдикції Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд; ЄСПЛ) сприяли якісним змінам у механізмі реалізації вітчизняної судової влади. Гнучкість положень Конвенції, обумовлена динамічною практикою ЄСПЛ, яка постійно розвивається і трансформується під впливом новітніх правовідносин та наукової думки, дає змогу виявити диспропорції в національному законодавстві та вжити заходів до їх…
Віктор Лозінський
Віктор Лозінський про справедливість не для всіх
Почувши від адвоката Віктора Грицюка, що після багатолітнього мовчання погоджується дати інтерв’ю колишній народний депутат Віктор Лозінський, я одразу пристав на цю ідею – надто довго мовчав фігурант однієї з найвідоміших кримінальних справ останнього десятиліття. Наша зустріч відбулася в Бориспільській виправній колонії № 119 три тижні тому. Власне не зустріч, а короткострокове побачення відповідно до вимог ч. 1 ст. 110 КВК України, на яке засуджений має право один раз на…
Віктор Грицюк
Нові подвійні стандарти часів чергової реформи судової влади
Переважання політичних гілок влади над судовою, яка за визначенням має стояти поза політикою, нині справляє очевидний вплив на судові органи не лише під час розгляду ними конкретних справ із політичною складовою, а й щодо певних категорій справ, визначаючи в такий спосіб реакцію і поведінку судової системи. Політична тенденційність у судовій практиці, на жаль, у нас уже міцно вкоренилася. Взірцевий вираз подвійних стандартів – гасло диктатора Франко «Друзям – усе, ворогам…
С. О. Іваницький, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
Вибори в адвокатурі: історія, сьогодення, шляхи удосконалення
«Кожний з них зосібна людина добра і розумна, але разом не годні зійтися і працювати як слід…» (К. Левицький, м. Львів, 1930 р. [1, 3]) Одним з найбільш складних і конфліктних явищ у житті адвокатського співтовариства є вибори до представницьких органів адвокатури. Майже 10 років тому Т. В. Варфоломеєва застерігала від того, щоб вибори не стали новою ганьбою для адвокатури [2, 15], але події проведеного у квітні з’їзду адвокатів України (26-27…
Г. О. Усатий, кандидат юридичних наук, доцент, докторант кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Гармонізація прав злочинця та потерпілого в межах кримінально-правового конфлікту
Г. О. Усатий, кандидат юридичних наук, доцент, докторант кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Проблема кримінально-правового захисту потерпілого справедливо займає особливе місце в теорії кримінального права України та країн СНД. У різний час вченню про потерпілого від злочину присвячували свої праці вітчизняні та зарубіжні вчені, серед яких С. В. Анощенкова, В. Є. Батюкова, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, П. С. Дагель, А. В. Залозний, Є. В. Лащук, Т. І. Присяжнюк, М. В. Сенаторов, В. О. Туляков, І. А. Фаргієв…