Останні новини

Адвокат_4_2011
Журнал «Адвокат» №4-2011
Коваль К. П.  Правосуддя — це справедливість у дії Андрушко П. П. Поняття доказів у кримінальному судочинстві, їх достовірності, належності та допустимості Бараннік Р. В., Назаренко П. Г.  Особливості охорони інформації, що становить таємницю у кримінальному судочинстві Омельченко А. В.  Організаційно-правові засади недержавного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні Мельничук О. Ф. Правові засоби та способи захисту суб’єктивного права на освіту Цікало У. В.  Укладення договорів про придбання частки в статутному (складеному) капіталі господарського товариства у разі його…
Адвокат_3_2011
Журнал «Адвокат» №3-2011
Девід Вон Сила адвокатури — в єдиній професійній організації П. П. Андрушко Кримінально-процесуальне значення крайньої необхідності та інших обставин, що виключають злочинність діяння О. П. Герасимчук Реалізація потерпілим прав під час перегляду справи за нововиявленими обставинами О. Ф. Мельничук Захист права на освіту конституційним судом України О. Р. Ящищак Моделі державного регулювання ринку фінансових послуг І. В. Європіна Особливості порушення кримінальних справ про комп’ютерні злочини З. М. Топорецька Проблеми формування…
Адвокат_2_2011
Журнал «Адвокат» №2-2011
Вольфрам Ребок Адвокатура — не тільки правозахисний, але й правоохоронний орган Андрушко П. П.  Щодо конституційності окремих норм Кримінального кодексу України, якими передбачена відповідальність за посягання на виборчі права громадян та їх право брати участь у референдумі Кучевська С. П., Яворський Б. І.  Право обвинуваченого на неправдиві показання як елемент favor defensionis Дроздов О. М.  Проблеми дотримання розумних строків під час ознайомлення обвинуваченого і його захисника з матеріалами справи Коваль К. П.  Об’єкт, предмет, категорії,…
Адвокат_1_2011
Журнал «Адвокат» №1-2011
Криміналіст за покликанням, інтелігент за духом. Владлену Гнатовичу Гончаренку – 80 Зейкан Я. П. Як суддя скасував власну незаконну ухвалу Попелюшко В. О.  Виникнення та інституційне становлення адвокатури Франції Андрушко П. П.  Щодо конституційності окремих норм Кримінального кодексу України, якими передбачена відповідальність за посягання на виборчі права громадян та їх право брати участь у референдумі Мірошниченко А. М. Обрання належного способу захисту прав на земельні ділянки Дрозд О. Ю. Визначення об’єкта земельних правовідносин Ігонін Р. В. …
Адвокат_12_2010
Журнал «Адвокат» №12-2010
Назарець Д. А. Податковий кодекс надає можливості адвокатам, але тільки сміливим Попелюшко В. О.  Нова, заснована на системо-мисле-діяльнісній методології концепція доказування в кримінальному процесі Кацавець Р. С.  Судова промова: мовний аспект Козуб І. Г.  До питання судового захисту трудових прав Вітковський В. С.  Норми робочого часу як гарантія захисту права працівника на життя Алексєєв О. Г. Принципи кодифікації національного фармацевтичного законодавства Форитор Т. М.  Проблеми забезпечення прав потерпілого в кримінальному процесі: порівняльно-правовий аналіз На допомогу адвокату.…
Адвокат_11_2010
Журнал «Адвокат» №11-2010
Правові дискусії з проблем адвокатури Сенюта І. Я., Гайворонська В. В.  Школа з медичного права для адвокатів Немеш П. Ф.  Кримінально-правова охорона торговельних марок в Росії (історико-правовий аспект) Корженівський Я. В.  Адвокати як суб’єкти первинного фінансового моніторингу Герасимчук О. П. Реалізація прав потерпілого на стадії апеляційного провадження Сапєльнікова Ю. О.  Теоретичні питання судового контролю за оперативно-розшуковою діяльністю Дановська І. І.  Актуальні питання тактико-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів Оприско М. В.  Поняття та види договорів про відчуження корпоративних…
Адвокат_10_2010
Журнал «Адвокат» №10-2010
Майстер-клас судді Європейського суду з прав людини Ганни Юдківської в Академії адвокатури України Конишев А. Г.  Відчуження спадкоємцем частки померлого учасника ТОВ: проблеми практики та шляхи їх вирішення Немеш П. Ф.  Особливості правової охорони торговельних марок в Білорусі Ігонін Р. В.  Органи суддівського самоврядування як суб’єкт адміністративно-правового забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції Гутник В. В. Безоплатне призначення захисника: досвід Міжнародного кримінального суду Алексєєв О. Г.  Становлення та розвиток нормативно-правового регулювання адміністративної відповідальності за правопорушення…
Адвокат_9_2010
Журнал «Адвокат» №9-2010
Спілці адвокатів України – 20 років Гайворонська В. В., Дроздов О. М.  Підвищення адвокатом кваліфікації – гарантія надання якісної правової допомоги Порядок підвищення кваліфікації адвокатами України Немеш П. Ф.  Критерії правової охорони добре відомої марки в Україні Ковтун О. М. Проблеми правового регулювання планування використання та охорони земель у межах населених пунктів Обловацька Н. О. Страхування професійної відповідальності адвокатів України Грек Б. М., Грек Т. Б.  Поняття та історичні передумови розвитку рейдерства в Україні Онищук О. О.  Концептуальні…
Адвоккат_8_2010
Журнал «Адвокат» №8-2010
Астапов А. Ю. Майнові права людини в Україні можна захищати на європейському рівні Чебаненко А. М.,  Кацук Д. О. Застосування Конституції України при оскарженні бездіяльності органів прокуратури Попелюшко В. О.  Реформа і контрреформа кримінального судочинства в Італії Гупаловська О. Б.  Відшкодування моральної шкоди – зобов’язально-правовий засіб захисту права власності Слома В. М.  Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин Сидор В. Д.  Правовий режим земель в земельному законодавстві України Виговський О. І.  Договір купівлі-продажу цінних паперів в…
Адвокат_7_2010
Журнал «Адвокат» №7-2010
  Веремієнко О. І. Про те, чому складно і як можливо допомогти хворим в місцях несвободи Шепелєв А. В.  Адвокате, Ви з якої палати? Кілька зауваг щодо проектів законів про адвокатуру  Ноцький О. В. Щодо нововведень у ЦПК у зв’язку із прийняттям Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Майданник О. О.  Інститут Омбудсмана у механізмі забезпечення прав людини в Україні Кучинська О. П.  Домашній арешт як запобіжний захід в кримінально-процесуальному законодавстві Гутник П. М. …