Останні новини

Адвокат_7_2009
Журнал «Адвокат» №7-2009
Маслов В. М. Законопроект «О бесплатной правовой помощи» – это тест: быть или не быть адвокатуре независимым институтом украинского общества Варфоломеєва Т. В.  Звернення Спілки адвокатів до Верховної Ради України Гончаренко С. В.,  Бова Є. Ю. Безоплатна правова допомога стає реальністю? (Дослідження думки адвокатів щодо системи безоплатної правової допомоги в Україні) Геворгиз А. А.  Приобретение статуса присяжного поверенного по Судебным Уставам 1864 г. и приобретение статуса адвоката в современной России: сравнительный анализ Бєлкін М. Л. …
Адвокат_6_2009
Журнал «Адвокат» №6-2009
135 років утворення Харківської ради присяжних повірених Кучинська О. П.  Проблеми захисту прав потерпілих в кримінальному процесі України Мількова К. В.  Поняття та зміст правової дійсності Клевцов А. В.  Конституция СССР 1936 г. и пути реформирования российской адвокатуры Микитчик О. В.,  Бабаніна В. В. Суб’єктивна сторона залишення в небезпеці Чайка О. В.  Поняття злочину ненадання допомоги та його об’єктивна сторона Антонюк П. Є.  Формування переліку інформації суб’єкта господарювання, яка становить комерційну таємницю Сербінов О. С.  Окремі види інформації…
Адвокат_5_2009
Журнал «Адвокат» №5-2009
Кучинська О. П. Проблеми захисту прав потерпілих в кримінальному процесі України Мількова К. В.  Поняття та зміст правової дійсності Клевцов А. В. Конституция СССР 1936 г. и пути реформирования российской адвокатуры Микитчик О. В., Бабаніна В. В. Суб’єктивна сторона залишення в небезпеці Чайка О. В.  Поняття злочину ненадання допомоги та його об’єктивна сторона Антонюк П. Є. Формування переліку інформації суб’єкта господарювання, яка становить комерційну таємницю Сербінов О. С.  Окремі види інформації про абонента, яка знаходиться у користуванні операторів мобільного зв’язку та може бути…
Адвокат_4_2009
Журнал «Адвокат» №4-2009
Гончаренко В. Г.  Судово-психологічна експертиза в системі засобів захисту Огнев’юк Г. З.  Порівняльна характеристика правового статусу адвоката і патентного повіреного як суб’єктів надання юридичних послуг Ботнаренко О. М.  Дискреція та оціночні поняття в кримінальному судочинстві Казміренко В. О.  Психолого-юридична характеристика фізичного і психічного насильства в межах ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій) Почечуева О. С.  Особенности этических норм в деятельности адвоката-защитника и представителя в уголовном судопроизводстве Калюжний Р. А., Гусарєв С. Д.  Фундаментальне дослідження правопорядку в Україні Особливості провадження у справах щодо уточнення…
Адвокат_3_2009
Журнал «Адвокат» №3-2009
Яворський Б. І.  Ознайомлення сторони захисту із матеріалами кримінальної справи як елемент в реалізації інституту сприяння захисту Онищенко Ю. М.  Проблеми правової ідентифікації відносин з випуску та обігу державних цінних паперів Бевзенко В. М.  Правові засади участі суб’єктів владних повноважень в адміністративному судочинстві Долгополова Л. М.  Правова природа відносин у сфері інновацій Кузьменко Є. І.  Предмет злочинного посягання на пам’ятки – об’єкти культурної спадщини Тарнавська А. Н.  До питання про юридичний статус особи Молдован А. В.  Докази…
Адвокат_2_2009
Журнал «Адвокат» №2-2009
Гаркуша О. О.  Спеціалізація судової діяльності як фактор оптимального функціонування судової влади Пристінський І. О.  Адміністративно-правові аспекти реєстрації та припинення діяльності релігійних організацій в Україні Бевзенко В. М. Сутність адміністративної процесуальної правосуб’єктності суб’єктів владних повноважень 13 Кузьменко Є. І.  Міжнародно-правові основи нормативного забезпечення відповідальності за знищення, руйнування або пошкодження пам’яток–об’єктів культурної спадщини Вовк В. М.  Приватно-правова технологія стародавніх римлян як конструювання правової реальності Расюк А. О.  Правове регулювання зняття судимості потребує вдосконалення Вдовичен О. О.  Законодавче закріплення категорії зловживання правом Особливості провадження…
Адвокат_1_2009
Журнал «Адвокат» №1-2009
Варфоломеєва Т. В. 100 випусків журналу «Адвокат» Федур А. А. Чутки про реформу адвокатури сильно перебільшені Літвінова І. Ф.  Соціальна обумовленість та загальні умови правомірного обмеження права особи на недоторканність житла чи іншого володіння Оніщик Ю. В. До питання про момент виникнення, зміни та припинення податкової правосуб’єктності організації – платника податку Білоскурська О. В. Форми реалізації конституційного обов’язку додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей…