Останні новини

Адвокат_6_2010
Журнал «Адвокат» №6-2010
Комітет захисту професійних прав адвокатів: перше засідання Пізнаймо Україну. Конференція САУ у Шацькому національному природному парку Майстер-клас судді Європейського суду з прав людини Ганни Юдківської в Академії адвокатури України Захаров О. В.  Підвідомчість скарг на бездіяльність органів прокуратури щодо розгляду і вирішення заяв про злочини Дмитришин В. С. Правова природа та класифікація ліцензій на використання об’єктів права інтелектуальної власності Дроздов О. М.  До питання про процесуальне становище захисника свідка Міловідов Р. М. Аналіз ефективності…
Адвокат_5_2010
Журнал «Адвокат» №5-2010
Погодження позицій з питань регулювання адвокатської діяльності у світлі законодавчих ініціатив «Адвокатські дискусії» та студії «Школи молодого адвоката» в Одесі Тищенко О. І.  Оптимізація строків затримання особи за підозрою у вчиненні злочину Вовк І. В. Порядок застосування аналогії у кримінальному судочинстві України Міловідов Р. М.  Міжнародні вимоги криміналізації легалізації (відмивання) доходів, одержаних від злочинної діяльності Москалюк Н. Б.  Особливості набуття патентних прав на винахід, об’єктом якого є генетично модифікований продукт Грек Т. Б.  Загальна характеристика…
Адвокат_4_2010
Журнал «Адвокат» №4-2010
Борису Миколайовичу Коваленку – 80 Юридична освіта для вступників 2010 року: правила змінено Международный круглый стол «Актуальные вопросы реформирования и укрепления адвокатуры в странах Центральной Азии и Кавказа: анализ ситуации и развитие потенциала» (продолжение) Міжнародна науково-експертна рада адвокатури Москалюк В. М., Москалюк О. В.  Подолання колізій норм права кодексів та законів: теорія і судова практика Бєлкін Л. М. Проблеми забезпечення безпеки бізнесу в світлі прийняття неправосудних судових рішень щодо припинення акціонерних товариств Присяжненко А.…
Адвокат_3_2010
Журнал «Адвокат» №3-2010
Рішення ВККА № V/17-316 від 19 лютого 2009 р. щодо підготовки звернення до Конституційного Суду України з приводу конституційності (відповідності Конституції України) окремих положень прийнятого Верховною Радою України у 2009 році Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» в частині, що стосується адвокатської діяльності Международный круглый стол «Актуальные вопросы реформирования и укрепления адвокатуры в странах Центральной Азии и Кавказа: анализ ситуации и развитие потенциала» Практика Верховного Суду України з…
Адвокат_2_2010
Журнал «Адвокат» №2-2010
Курдельчук Д. М.  Не було порушення, чи сплив термін? Бронз Й. Л.  До питання про відшкодування судових витрат, пов’язаних з оплатою праці адвокатів Мацюк Г. Р.  Визнання права власності на самочинне будівництво Самбор М. А.  Специфіка набуття фізичними особами – громадянами України права власності на земельні ділянки шляхом їх безоплатної приватизації Оніщик Ю. В.  Момент виконання податкового обов’язку: проблеми теорії та практики Гутник В. В.  Право на захист у практиці діяльності Комітету з прав людини, Міжнародного…
Адвокат_1_2010
Журнал «Адвокат» №1-2010
У Спілці адвокатів України. Роз’яснення основних норм Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»: правозастосовчі та організаційні аспекти Захаров О. В.  Фінансово-правові проблеми застосування заборони фінансування органів державної влади і місцевого самоврядування за Законом «Про засади запобігання та протидії корупції» Ноцький О. В.  Звуження змісту предмета позову у справах про позбавлення батьківства обмежує процесуальні можливості сторін Мацюк Г. Р.  Проблеми прийняття в експлуатацію самочинно збудованих об’єктів нерухомості Вавженчук С. Я.  Форма зміни або…
Адвокат_12_2009
Журнал «Адвокат» №12-2009
Варфоломеєва Т. В.  Проблеми української адвокатури (продовження) Звернення Президента ССВЕ Анне Біргітт Гаммельйорд до Генерального прокурора України Олександра Медведька Гончаренко В. Г.  Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми Грицак О. В.  Принцип розумності в цивільному праві України: поняття та особливості застосування Кравченко С. С.  Право корпоративної майнової вимоги та зобов’язальні права учасників товариств Вавженчук С. Я.  Деякі аспекти юридичної природи договорів із взаємопогодженими умовами та договорів приєднання Бєлкін Л. М.  Рейдерські…
Адвокат_11_2009
Журнал «Адвокат» №11-2009
Бронз И. Л.  Тактика меняется – цели остаются. Некролог по несостоявшемуся съезду Козлова К. О.  IV Національна олімпіада юридичних клінік Захарова О. С.  Завдання цивільного судочинства. Деякі теоретичні проблеми Вавженчук С. Я.  Проблеми виокремлення договорів на користь контрагента та договорів на користь третіх осіб Кравченко С. С.  Поняття права участі в товаристві, його юридична природа та види Бєлкіна Ю. Л.  Право на сприятливий інформаційний простір як культурне право громадян, його адміністративно-правове забезпечення та зв’язок із свободою…
Адвокат_10_2009
Журнал «Адвокат» №10-2009
V з’їзд адвокатів України: Витоки конфлікту Варфоломеєва Т. В.  Проблеми української адвокатури Золота осінь у США: американсько-українська співпраця юридичної громади Вавженчук С. Я.  Деякі теоретико-практичні питання класифікації цивільно правових договорів Кравченко С. С. Право участі в управлінні господарським товариством Бєлкіна Ю. Л.  Судовий захист культурної спадщини Коновалова Г. В.  Проблеми участі адвоката в обранні заходів безпеки Борисов Д. О.  Правові засади регулювання міжнародної технічної допомоги у законодавстві Великої Британії Гутник В. В. Принцип non bis in idem…
Адвокат_9_2009
Журнал «Адвокат» №9-2009
Лазебний Л. Л. Жінкиа двокатури – до серця кожного Грек Б. М.  Кримінально-правова характеристика об’єктивної сторони рейдерства та його відмінність від суміжних злочинів Вавженчук С. Я.  Деякі аспекти правового регулювання та визначення форми договору Кравченко С. С.  Сутність корпоративних прав Герасимов Р. Р.  Криміналістичне моделювання механізму дітовбивств Мкртчян Р. С.  Відділ Державної автоінспекції як сторона в адміністративних справах щодо оскарження постанов місцевих органів виконавчої влади Лютий В. В. Розвиток законодавства щодо потерпілих від злочинів як умова…